Adatkezelési tájékoztató

a Hill Valley Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt honlap látogatói számára.

 

Tisztelt Látogatónk!

 

A Hill Valley Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Webáruház) az általa üzemeltetett https://hillvalley.hu/ honlap tekintetében az alábbi tájékoztatást nyújtja a honlap használata során kezelt személyes adatokról és azok felhasználásáról, valamint az adatok biztonságát garantáló intézkedések alkalmazásáról.

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a Webáruház által kezelt személyes adatokról.

 

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Személyes adatnak tekintendő az Önre vonatkozó bármely információ, amit velünk megoszt, illetve amely a honlapok használata kapcsán keletkezik (pl. IP cím). Személyes adatkezelés alatt értendő bármely művelet, amit az Önre vonatkozó adatokkal végzünk (pl. adatainak tárolása). Mivel adatvédelmi szempontból azt a természetes személyt, magánszemélyt (pl. egyéni vállalkozó), akire a személyes adatok kezelése vonatkozik, „érintettnek” nevezzük, a jelen tájékoztató Önre több helyen is mint „Érintettre” utal.

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Info tv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation), a továbbiakban: GDPR előírásai alapján járunk el.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóval érintett honlapot a Webáruház gondozza és magyarországi szerveren üzemelteti. A honlap fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó szabályok tekintetében a magyar jog irányadó. A honlap használatával, a honlapon található információk felhasználásával kapcsolatban mind a magyar jog, mind a használat és felhasználás helye szerinti állam joga irányadó, továbbá a felhasználás módjától függően egyéb nemzeti jogok is alkalmazandók lehetnek.

 

Budapest, 2022. június 8.

Tartalomjegyzék

Adatkezelési Tájékoztató. 1

 1. Adatkezelőre vonatkozó információk. 3
 2. Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk. 3

2.01   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN. 3

2.02   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE REGISZTRÁCIÓ ESETÉN. 3

2.03   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE VÁSÁRLÁS ESETÉN. 4

2.04   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT ESETEKBEN. 5

 1. KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAK. 6
 2. Tájékoztató a COOKIE-k (sütik) alkalmazásáról 6

4.01   Mit nevezünk „cookie” -nak (sütiknek). 6

4.02   A sütik célja. 6

4.03   Sütik típusai 6

 1. a) Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése. 6
 2. b) Szükséges sütik. 6
 3. c) Teljesítmény sütik. 7
 4. d) Funkcionalitás sütik. 8
 5. e) Célzás- vagy reklámsütik. 8

4.04   A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása. 8

4.05   További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól 8

 1. Az adatok Biztonsága. 9
 2. Más webhelyekre mutató hivatkozások. 9
 3. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS. 9
 4. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE. 9
 5. ADATTOVÁBBÍTÁS. 10

9.01   ADATFELDOLGOZÓK. 10

9.02   HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS. 10

9.03   INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG. 10

 1. Szerzői jogok. 10
 2. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK. 11

11.01       A hozzáférési jog. 11

11.02       A helyesbítéshez való jog. 11

11.03       A törléshez, elfeledtetéshez való jog. 11

11.04       A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog. 12

11.05       Az adathordozhatósághoz való jog. 12

11.06       A tiltakozáshoz való jog. 12

11.07       Érintetti kérelmek kezelése. 13

11.08       Panasztétel és jogorvoslat 13

 

1.    Adatkezelőre vonatkozó információk

Adatkezelő neve

Hill Valley Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő címe

1171 Budapest, Andrásfa utca 47.

Adatkezelő elérhetőségei

E-mail: kapcsolat@hillvalley.hu

Honlap: https://hillvalley.hu/  

 

2.    Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk

2.01       A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

A honlapon megadott kapcsolatfelvételre szolgáló email címre írt szöveges üzenet elküldésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

 

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

név, email cím, az Érintett üzenetének tartalma, üzenet beérkezésének dátuma, időpontja

Kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés (az Érintett érdeklődő kezdeményezésére)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, Érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 1 évig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem tudja üzenetét email szolgáltató igénybevételével a Webáruház számára elküldeni.

2.02       A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

A honlapon a regisztráció menüpontban megjelenített adatok kitöltésével az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

 

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

belépési név, email cím

Felhasználói fiók létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

Hozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az utolsó belépést követő 1 évig

Rendszer által háttérben rögzített adatok:

regisztráció időpontja; IP cím, amelyről regisztráltak; utolsó belépés dátuma

Regisztrációval kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése; honlap biztonsága

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

 

Hozzájárulás visszavonásáig,* de legkésőbb az utolsó belépést követő 1 évig

*Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem tud a Webáruházban felhasználói fiókot létrehozni. A felhasználói fiók létrehozásával többlet funkciók válnak elérhetővé az Érintett számára. A regisztráció előnye, hogy amennyiben az Érintett legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újra megadnia, valamint szállítási/számlázási címet is módosíthat, illetve a rendelési folyamatát is nyomon követheti.

2.03       A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE VÁSÁRLÁS ESETÉN

A honlapon az adott terméknél lévő „kosár” gomb megnyomásakor (rendelés kezdeményezése), illetve a felhasználói fiók létrehozásakor az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

 

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

családinév, utónév, lakcím (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, székhelye, adószáma)

Számla kiállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

könyviteli elszámolás alátámasztásához szükséges ideig, legalább 8 évig*

szállítás módja, átvételi hely (házhozszállítás esetében az Érintett által megadott szállítási cím, személyes átvétel esetében a Webáruház által megadott átvételi pont címe), megjegyzés

Megrendelt termékek átvétele, kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

 

szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig**

Rendszer által háttérben rögzített adatok:

IP cím, amelyről vásároltak

Vásárlással kapcsolatos adminisztratív feladat elvégzése, honlap biztonsága

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

 

szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig**

fizetés módja (banki átutalás, készpénz)

Megrendelt termékek kifizetése

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

 

szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig**

rendelésszám, vásárlás időpontja, vásárolt termékek megnevezése, darabszáma, értéke

Megrendelések kezelése, feldolgozása, nyilvántartása

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

szerződés teljesítéséhez szükséges

 

szerződés megszűnéséig, a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségéig**

*A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

** A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy az Érintett nem tudja a Webáruház számára a honlapon keresztül elküldeni megrendelését.

2.04       A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT ESETEKBEN

Adatkezelő jogszabály által meghatározott esetekben köteles személyes adatokat kezelni.

 

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-ban meghatározott adatokról felvett jegyzőkönyv

Szavatossági/jótállási igények kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év*

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ban meghatározott adatokról felvett jegyzőkönyv és a fogyasztói panaszra küldött válasz

Fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

jegyzőkönyv felvételétől, válasz elküldésétől számított 3 év**

* a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján.

** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Webáruház nem tudja jogszabályban előírt kötelezettségét teljesíteni.

3.    KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAK

A Webáruház közösségi média oldala:

Facebook oldalunk címe: https://www.facebook.com/hillvalley.hu  

Tájékoztatjuk Önt, hogy ezeken az oldalakon olyan személyes adatok jelennek meg, amelyeket a felhasználó nyilvános profiljában megosztott magáról.

Amennyiben kérdése, illetve kérése merülne fel az oldal használatával vagy az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk, illetve a közösségi oldal üzemeltetőjével.

Az egyes közösségi média üzemeltetők adatkezeléséről az alábbi linkeken olvashat bővebben:

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum;

4.    Tájékoztató a COOKIE-k (sütik) alkalmazásáról

4.01       Mit nevezünk „cookie” -nak (sütiknek)

A süti (eredeti nevén „cookie”) egy olyan adatcsomag, amelyet az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak.

Egyes weboldalak által használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

4.02       A sütik célja

A sütik használatának célja, hogy a későbbiekben jobban testre szabhatók legyenek az oldalak, a látogató érdeklődésének és igényeinek megfelelően, ezáltal könnyebbé válik az oldalak használata. A sütik célja továbbá a jövőbeni felhasználói tevékenységek gyorsítása és a felhasználói élmény javítása az oldalak használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Kétféle süti használható az oldalakon, a munkamenet süti és az állandó süti. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.

4.03       Sütik típusai

a)       Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja a weboldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

b)       Szükséges sütik

Ahhoz szükségesek, hogy a Webáruház weboldala jól működjön, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy mozogjanak a webhelyeken és használják a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg a felhasználót.

A Webáruház által használt szükséges süti:

 

 

 

Cookie neve

Célja

Lejárata

PHPSESSID

Honlap megfelelő működésének biztosítása a felhasználói munkamenet azonosításával

Munkamenet végéig

cb-enabled

A cookie szabályzat elfogadásának/elutasításának tárolására szolgáló cookie

1 év

_abck

A replay-cookie támadások észlelése és az ellenük való védekezés, a cookie a webhely biztonságának és integritásának megőrzéséhez szükséges

1 év

ak_bmsc

Az emberek és a botok megkülönböztetése, a webhely használatáról szóló érvényes jelentések készítéséhez szükséges

1 nap

bm_sv

A webhely BotManagerével összefüggésben használt cookie. A BotManager észleli, kategorizálja és jelentést állít össze a botokról, amelyek megpróbálják elérni a webhelyet, a webhely használatáról szóló érvényes jelentések készítéséhez szükséges

1 nap

Cookieconsent

A honlap süti kezeléséhez való látogatói hozzájárulások tárolása

1 év

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap működéséhez, használatához szükséges sütiket a látogatók nem tudják letiltani, azokat a Webáruház a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

 

c)        Teljesítmény sütik

Segítik megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyekkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít a webhely teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg felhasználót. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

A Webáruház által használt analitikai célú süti:

 

Cookie neve

Célja

Jogalapja

Lejárata

_ga

Egyedi azonosító a webhely használatával kapcsolatos statisztikákhoz

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, Érintett hozzájárulása

2 év

A süti elfogadásának, illetve letiltásának beállítását az Érintett a böngészőben vagy a Webáruház honlapján is tudja kezdeményezni.

d)       Funkcionalitás sütik

Lehetővé teszik a webhelyeknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatni kell a látogatót arról, hogy milyen információt gyűjt a weboldal üzemeltetője, mit csinál vele és kivel osztja meg azt. Ha nem fogadja el az oldalt használó ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

A Webáruház nem használ funkcionalitás sütit.

 

e)       Célzás- vagy reklámsütik

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használják, amelyek relevánsabbak a felhasználó és érdeklődési köre számára. A sütik kezelésével célzott hirdetést juttatnak el, illetve korlátozzák, hogy hányszor néz meg valaki egy hirdetést. A sütik segítenek abban is, hogy mérni lehessen a reklám kampányok hatékonyságát az oldalakon. A sütik támogatják, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott a felhasználó.

Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a látogatókat IP címükön keresztül és ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

A Webáruház nem használ célzó- és hirdetési sütit.

4.04       A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

A legtöbb böngésző engedélyezi a süti beállítások módosítását, melyeknek egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, azok letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljeskörű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

4.05       További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

5.    Az adatok Biztonsága

A Webáruház elkötelezett az adatbiztonság mellett. Az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai és szervezési intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pl. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályozása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.

 

A honlap látogatása vagy használata során keletkezett adatokat SSL (Secure Socket Layer) titkosítással kerülnek továbbításra a Webáruház megőrzési, tárolási helyére, amely garantálja, hogy az interneten továbbított adatokhoz harmadik felek nem férhetnek hozzá és azokat illetéktelen személyek nem változtathatják meg. Az aktív titkosított kapcsolat állapotát a weboldal megnyitásakor a webböngészőben látható tanúsítvány igazolja.

6.    Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyünk időnként olyan hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi tájékoztatóját vagy adatvédelmi irányelveit. A Webáruház fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapra külső felhasználók által feltett külső linkeket ellenőrizze, szükség esetén törölje.

7.    AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

8.    AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

A kezelt személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkatársak, Webáruházzal szerződésben álló adatfeldolgozók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra feltétlenül szükségük van. E személyeket a Webáruházzal való jogviszonyból, Webáruházzal kötött szerződésből kifolyólag is terheli titoktartási kötelezettség. A jogosultsággal rendelkező személyek a kezelt személyes adatokhoz csak a szükséges mértékben férnek hozzá.

9.    ADATTOVÁBBÍTÁS

9.01       ADATFELDOLGOZÓK

A Webáruház tevékenységének ellátása érdekében további szolgáltatókkal dolgozunk együtt és tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, így adatai feldolgozásában az alábbi szerződéses partnereink is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

 

Adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Székely Networks Kft.

http://szekelynet.hu/kapcsolat

tárhelyszolgáltatás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
info@gls-hungary.com
 

megrendelt termékek kiszállítása

Uhlyarik Péter E. V.

peter.uhlyarik@gdprcegeknek.hu

honlap üzemeltetése

9.02       HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A Webáruház nem végez harmadik országba történő adattovábbítást.

9.03       INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adjuk ki. A Webáruház az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

10. Szerzői jogok 

A jelen webhely elemeit – annak külön feltüntetése hiányában is – a szerzői jogi és más törvények védik, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre és kizárólag személyes célokra használhatók. Erre való tekintettel tilos a webhely bármely elemének részben vagy egészben történő másolása, sokszorosítása, nyomtatása, közzététele, terjesztése, módosítása. A honlap eredeti tartalma (ideértve többek között az oldal felépítését, kivitelezését), illetve bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, grafika, illusztráció, hang, videó, animáció, rovatok címe stb.) szerzői jogvédelem alá esnek, csak előzetes írásbeli engedéllyel használhatók fel.

A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Webáruház által használt domain/subdomain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Webáruház előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Webáruház írásos engedélye nélkül tilos a webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmukat kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. Ez különösen vonatkozik a weboldalon elhelyezett képekre, amelyeket szintén tilos előzetes engedély nélkül lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Tilos a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újra közvetíteni, még változatlan formában is. Tilos továbbá a weboldalak adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat felülírni.

11. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

11.01   A hozzáférési jog

Az Érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet a Webáruháztól, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Webáruház kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Webáruház által kezelt személyes adatairól az Érintett személy másolatot kérhet. Az Érintett személy által igényelt további másolati példányok előállításáért a Webáruház az elkészítés adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számolhat fel, amelynek mértékéről, a befizetés módjáról előzetes tájékoztatást nyújt az Érintett személy által erre a célra megadott elérhetőségre. Az Érintett hozzáférési joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

11.02   A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy kérheti, hogy a Webáruház módosítsa, vagy egészítse ki valamely személyes adatát. A Webáruház a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Érintett személy által erre a célra megadott elérhetőségre küld értesítést.

11.03   A törléshez, elfeledtetéshez való jog

A Webáruház indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyes adatait, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy kezelték;
 • az Érintett személy visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatok kezelésére;
 • az Érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen (pl. jogalap nélkül) kezelték;
 • a személyes adatok törlését jogszabály írja elő kötelezettségként a Webáruház számára.

Az Érintett személy is kezdeményezheti a Webáruház által kezelt személyes adatainak a törlését.

Az Érintett személy törlésre vonatkozó igényét a Webáruház az alábbi esetekben utasítja el:

 • amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő kötelezettségként a Webáruház számára;
 • a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a Webáruház az igényt haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küld értesítést az Érintett személynek.

11.04   A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy személyes adatait a Webáruház zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával):

 • az Érintett személy vitatja a Webáruház által kezelt személyes adatainak pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett személy ellenzi az adatok törlését;
 • a Webáruháznak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Webáruház jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag az alábbiak szerint kezelhetőek:

 • az Érintett személy hozzájárulásával;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges;
 • Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke alapján.

A zárolás feloldásáról a Webáruház előzetesen tájékoztatja az Érintett személyt.

11.05   Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett személy kérheti, hogy a Webáruház a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az Érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti a Webáruháztól az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

11.06   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi jogalapon alapuló személy adatkezelés esetén:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

Az Érintett személy tiltakozása esetén a Webáruház a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Webáruház közvetlen üzletszerzési célú (ideértve a profilalkotást) tevékenységet nem végez

11.07   Érintetti kérelmek kezelése

A Webáruház indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az erre a célra megadott elérhetőségén keresztül a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Webáruház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

11.08   Panasztétel és jogorvoslat

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése, problémája merül fel, keressen minket bizalommal a kapcsolat@hillvalley.hu email címre írt üzenetével.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban is megilleti Önt a felügyeleti hatósághoz és a bírósághoz (https://birosag.hu/torvenyszekek) fordulás joga.

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Központi honlap: https://www.naih.hu/